Bakanın Kararı

Basın

Fuarı, açıldığının ikinci gününde ziyaret eden Ulaştırma Bakanı Oktay Vural’ın verdiği söz dikkat çekti. Vural, fuarın açıldığı gün doğum gününü kutluyordu. Kendisine eşlik eden Rönesans Fuarcılık Başkanı H. İsmet Göksel’e 15 yıldır sıkı bir bilgisayar kullanıcısı olduğunu hatırlatan Vural şunları söyledi: “Teknolojinin ülkemizde geleceğinde oynayacağı rolün farkındayım. Bu yüzden bundan sonra Türkiye’nin neresinde olursa olsun düzenlenecek tüm fuarları izlemeye kararlıyım. Hatta bu tür fuarları izlemek için bir heyet oluşturduk. Heyetin, izleyemediğimiz fuarlar hakkında oluşturacağı raporları da titizlikle inceleyeceğiz.”

Önceki yıllarda fuarlarda mutlaka yer alan Mecidiyeköy ve Kadıköy merkezli donanım firmalarının  azlığı gözlerden kaçmadı. Uzmanlar bunu söz konusu firmaların ekonomik kriz yüzünden bütçelerini kısmasına bağladı.

Bilgisayar sektörü ve pazarlama iletişimi

Bilgisayar sektörü, Türkiye’de henüz gelişmekte olan bir sektör,bu tespiti yapmak sadece bilgisayar penetlasyon oranının incelenmesi ile değil bilgisayar sektörünün pazarlama iletişimi faayetlerinin analizi sonucu yapmakla mümkün.

Sektörü temsilen görüştüğümüz reklam veren ve reklam ajansı yöneticileride aynı görüşü dile getiriyorlar. Bilgi teknolojisi çok büyük bir süratle ilerliyor ve değişiyor.Ülkemizde de kuruluşlar ve kişiler, bu süratli değişimi yakalamak için kaynakların elverdiği ölçüde yatırım yapıyorlar. Bu gelişmeler doğrultusunda da bilgisayar sektörü büyük bir hızla büyüyor, gelişiyor.

Batı ekonomileri ile kıyaslandığında son derece küçük kalan Türkiye bilgisayar sektörü bu boyutuna rağmen şiddetli bir rekabet içerisinde. Zehra Üsdiken’in de söylediği gibi “…kişisel bilgisayar pazarında gazete ve deterjan pazarları kadar olmasada oldukça ciddi bir fiyat ve promosyon savaşı sürmekte.”
Hal böyle olunca Azra Rona’nın işaret ettiği gibi, “Türkiye bilgisayar sektöründeki iletişim faaliyetlerinde sorunlar yaşamaktadır. Genel olarak firmalar, pazarlama stratejileri oluşturmadan iletişim faaliyetlerini, satış vaadleri üzerine kurmakta ve markaları güçlendirmek için yapılan iletişim faaliyetleri çok sınırlı kalmaktadır.”

Bu zor dönemin aşılacağı kesin. Dünya bilgisayar sektörünün lideri IBM ve Apple gibi markalar, Türkiye’deki pazarlama iletişimi faaliyetlerini yoğunlaştırdıkça rakipleride aynı yolu izlemek gereğini duyacaklar.

Lider marka sıfatını taşıyan markalar açısından bu aynı zamanda bir zorunluluk da. Çünkü dünyanın her yerinde pazar eğilimlerini oluşturanlar, lider markalar olmaktadır. Sonuçta her olgun pazarda olduğu gibi, bilgisayar pazarında da pazarlama iletişimi beklenen konumuna ulaşacaktır.

Rakamlarla pazarlama iletişimi

Geçtiğimiz yıl bilgisayar sektöründe kuruluşlar, Bileşim Adex raporlarına göre pazarlama iletişimine 1.062 trilyon TL yatırım yaptılar. Bu tutara bilgisayar sektöründe ürün, firma ve hizmet alanında yapılan reklam yatırımının tamamı dahildir. Tüm sektörler gözönüne alındığında 1 trilyonun biraz üzerindeki bu rakam yatırımı yüzde 0,6’lık payla 15.sırada en fazla reklam yatırımı yapılan sektör konumundadır.

Bilgisayar sektörünün reklam yatırımına ayırdığı bu bütçenin son derece yetersiz olduğu, Pazar olgunlaştıkça reklam yatırımınında artacağı bir gerçek. Sektör genelinde yoğun şekilde basın tercih ediliyor. Bir trilyonun biraz üzerindeki toplam reklam yatırımının yüzde 81,42’si basına ayrılmış. Basına neredeyse bütçenin tamamının ayrılmasındaki temel neden, satış ve promosyon eğilimli gazete ilanları ve bilgisayar ihtisas dergileri televizyon mecrasına ayrılan bütçe, yüzde 18,57.Televizyon mecrasını kullanan bilgisayar markalarının başında Acer, IBM ve Apple geliyor.

Top 50 listesinde görüldüğü gibi ilk sıradaki Acer bilgisayar, (ihlas bilgi işlem grubuna) bağlı mecra imkanlarını kullanma şansına sahiptir.