BİLGİSAYAR HASTANESİ AÇILDI

Basın

Ülkemizde son yıllarda, bilgisayar kullanıcılarının sayısı katlanarak büyürken fiyat mı? Marka mı?, satış yapan şirket mi? Daha önemlidir sorusunun tartışmaları giderek kızışıyor. Peki ya satış sonrası destek, tekik servis destek hizmeti, sektörün yumuşak karnı olarak kullanıcının talebine cevap vermekten uzakta görünüyor.

Bilgisayar kullanıcısı, makinasını satın aldığı firmadan belirli bir süre için bilgisayarı ile ilgili sorunlarını çözmesini bekler.  Bu süre genellikle garanti süresi olan 1 yıldır. Firma, satış hedeflerine yönelik olarak bu asgari zorunluluğu yüklemek zorundadır. Sürenin sonunda ise kullanıcı sorun çıkardığında nereye götüreceğini bilmediği için bilgisayarıyla baş başa kalır.

Konu ile ilgili araştırmada, kullnıcının artık destek hizmetini büyük ölçüde önemsediği ortaya çıkmıştır. Bilgisayar satın alırken bu faktörü göz önüne alanların oranı iki yıl içinde %48’den %61’e yükselmiştir.

Bilgisayar Hastanesi, marka bağımsız ve konusunda uzman bir kuruluş olarak 1 eylül 1992’ de faaliyete geçmiştir. Sektördeki bu önemli açığı kapatmak, nitelikli bir teknik servis ile kullanıcının talebine tam olarak cevap vermekle mümkün olabilecektir.

Bilgisayar kullanıcılarının destek hizmet talebi;

-Sorununa kısa sürede çözüm bulunması……………….. %41.9

-Teknik servis elemanlarının kalitesi……………………….. %17.0

-Sorunun kesinçözümlenmesi………………………………… %8.5

-Dürüstlük-güvenirlilik……………………………………………. %7.7

-Destek hizmetinin sürekli olması……………………………. %7.5

-Servisin ucuzluğu………………………………………………… %5.8

-Yazılım desteği…………………………………………………… %3.7

-Yedek parça stoğu……………………………………………… %3.2

-Diğer………………………………………………………………… %4.7
——————-
%100

Kullanıcının talebi,  tablodan izleneceği gibi hozlı ve kaliteli teknik serviste yoğunlaşmıştır. Kullanıcı artık, günlerce bütün işlerini durdurup blgisayarının tamirini beklemek yada niteliği çok şüpheli birtakım insanları makinalarının içerisinde görmek istememekte, sorunu hızlı ve kesin olarak çözmeyi arzulamaktadır.

Beklentiler, yazılım desteğinden, yedek parça stoğunun yeterli ve ucuz olmasına, destek hizmetinin sürekliliğinden, dürüst ve güvenilir olmasına kadar geniş bir yelpaze içerisindedir.

Kullanıcı taleplerini baz alan bir teknik servis kuruluşunun piyasadaki bu beklentiyi tam olarak karşılayacak bir sunu ile ortaya çıkması gerekmektedir. Üstelik, hizmetler sektörü gibi işlerin büyük bölümünün bilgisayarda yapıldığı şirketlerde böyle bir destek hizmetinin önemi daha da büyüktür.

Bilgisayar kulanıcısı neden teknik servis desteğine ihtiyaç duyar?

Bilgisayar donanımlarının karmaşık yapıda olmaları, diğer ev ve büro cihazlarından çok fazla sorun çıkarmalarına neden olur. Bu sorunları yazılım kökenli ve donanım kökenli olarak sınıflandırabileceğimiz gibi arızanın cinsine göre ya da donanımın birimlerine göre de sınıflandırabilriz.

Bilgisayarda meydana gelebilecek sınıflandırılmış sorunların yanısıra, ofis ofis otomosyonu ile birlikte ortaya çıkan bazı ek ihtiyaçlarında karşılanması da ayrı bir sorun olarak kullanıcının karşısına çıkar.Kullanıcı işlerinin gelişmesine paralele olarak bilgisayarının kapasitesini arttırmak, sistemini yenilemek, Network ile terminallerini birbirine bağlamak ve bütün bunların en uygun ne şekilde yapılabileceğini birbirine danışmak ister.

Bu hizmetlerin marka bağımsız bir destek kuruluşu tarafından verilmesinin çok büyük yararı vardır. Makina satışı yapan marka bağımlı bir teknik servisin kendi menfaatini gözeterek size kendi markasını empoze edeceği açıktır. Böyle bir teknik servis danışma hizmetinde tarafsız kalamaz.

Bilgisayar virüsleri son yılların en popüler bilgisayar sorunun olarak gündemdeki yerini muhafaza etmektedir. Kullanıcının bu en korkutucu belası, kimi zaman değerli bilgiler yok ederek, kimi zaman sistemi günlerce bloke ederek işletmelere büyük zarar verebilmektedir. Bu durumda çalışılan teknik ervisin bütün olası virüs problemlerini çözebilecek anti-virüs programlarına ve yöntemlerine, ayrıca bu iş içingerekli donanıma ve uzman personele sahip olması gerekir. Üstelik anti-virüs tatbikatında çok hızlı olmak en önemli şarttır.

Sonuç olarak Bilgisayar Hastanesi, bilgisayar sektöründeki bu önemli açığı ideal bir biçimde kapatmayı hedeflemektedir. Bilgisayar kullanıcısının ihtiyaç ve istekerini bilimsel yöntemlerle tesbit etmiş ve bunlara uygun donatılmış bir destek kuruluşu olarak Bilgisayar Hastanesi, bilgisayar kullanıcısın yanında yerini almıştır.