Tümü Türkiye’nin ve Dünyanın en büyük şirketlerinden oluşan, sektörlerinde öncü müşterilerine ‘Çözüm’ sunan stratejik iş ortağı anlayışı ile hizmet veren Bilgisayar Hastanesi, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda konularında uzman yazılım firmalarının ürünlerini yazılım portföyüne eklemektedir.

eBA İş Akış Uygulaması da, iş süreçlerinin standardizasyonu ve otomasyonunu sağlayarak süreçlerin performansını iyileştiren, yurtiçinde ve yurtdışında 140.000’den fazla uç kullanıcı tarafından kullanılmakta olan bir üründür. 

eBA Hakkında… 

eBA işleri farklı noktalar arasında elektronik olarak dolaştırarak, işletmelerin iş yapma biçimini önemli ölçüde iyileştiren bir süreç yönetimi yazılımıdır. 

Esnek ve etkili tasarım araçları ile değişik süreçleri kolaylıkla ve kısa sürede elektronik ortama taşınmasını sağlar.

Kolay kullanılabilir web arabirimi ve e-posta sistemi entegrasyonu ile kullanıcılar zorlanmadan eBA’ya kolayca uyum sağlar. 

Kullanıcılar herhangi bir ek kurulum yapmadan internet explorer aracılığı ile sisteme erişebilirler. 

eBA ile kritik süreçler kontrol altına alınır. Zamansal kritik süreçlerin takibi sistem tarafından otomatik yapılır ve gerekli aksiyonlar hemen alınır. 

eBA mevcut operasyonel sistemler ile kolay entegre edilebilir. eBA özelleştirilebilir katmanları ile mevcut altyapıya kolayca uyum sağlar. 

eBA ile lojistik, üretim, finans, planlama ve idari alanlardaki bir çok iş süreci kolaylıkla elektronik ortama taşınır ve yönetilir. Süreç maliyetlerini düşürerek kurumsal kaynakların etkin kullanımına katkıda bulunur.

eBA esnek ve ölçeklenebilir yapısı ile WfMC (The Workflow Management Coalition) standartlarına uygun olarak geliştirilmiş güçlü bir iş akışı uygulamasıdır.

Neden eBA ?

  • İş süreçlerini hızlandırır ve işletme verimliliğini artırır.
  • İşlerin sürüncemede kalmasını önler.
  • Süreç performansını yükseltir maliyetleri düşürür.
  • İş yapma yöntemlerine uygulanabilir standartlar getirir.
  • Belgelere erişim, doldurma, onay ve bir sonraki adıma göndermede mevcut sisteme göre işleri %80 hızlandırır.
  • Belgenin dağıtımı ve izlenmesi faaliyetlerini manuel sisteme göre % 20 hızlandırır.
  • Yukarıda belirtilen iki süreci birlikte ele alındığında işleri mevcut duruma göre %100 hızlandırır.
  • Yüksek entegrasyon özelliği ile, bilgi kontrolü ve manuel bilgi girişini mevcut sisteme göre %85 azaltır.
  • Bu anlamda, süreç maliyetlerinde ortalama %30-50 arasında tasarruf sağlar.
  • İşletmeniz için yukarıda sayılan tüm faydaları sağlayacak olan eBA İş Akış Uygulaması, yerli bir yazılım olup, ülkemizde en fazla referansı olan ve yaygın kullanılan bir iş akış uygulamasıdır.
Kurumsal Çözümler Hakkında Bilgi Almak İstiyorum

 

eBa Ekran Görüntüleri

eBA Kullanan Firmalar